Prof.Dr. Levent GÜMÜŞEL - UNREGISTERED VERSION

İçeriğe git

Ana Menü

Ulusal

Araştırma > Yayınlar

Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlar
~

  • Gürsel N,. Altaş İ.H., ve Gümüşel L.., “Otobüs Süspansiyon  Sisteminin Bulanık Mantıkla Kontrolu”, OTOMASYON, No: 176, Şubat 2007, 202-206.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Basılan Bildiriler
~

  • Arı A., Gümüşel L. ve Karagöl M., “Beş Parmaklı Protez KTÜ El”, 18. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 5-7 Temmuz 2017, Trabzon, Bildiriler Kitabı, 409-415.

  • Gürsel Özmen N., Gümüşel L. “Beyin  Bilgisayar Arayüzü İçin Zihinsel Görevler Esnasında Kaydedilen EEG İşaretlerine Yönelik Bir Öznitelik Çıkarma Yaklaşımı”, Otomatik Kontrol  Ulusal Toplantısı-TOK 2012, 11-13 Ekim 2012, Niğde, Bildiriler Kitabı, 755-761.

  • Gürsel N., Gümüşel L. “Karada ve Sualtında Çalışan Esnek  Uzuvlu Robot Kollarının Bulanık Mantıkla Kontrolü”, TİMAK-Tasarım Analiz İmalat Kongresi, 26-28 Nisan 2006, Balıkesir, Bildiriler Kitabı, 462-473.

  • Samyeli C., Gümüşel L. ve Ertaş H.A., “Bir PMDC Motorda Takagi-Sugeno Tip Bulanık Kontrolörle Pozisyon Kontrolü”, 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 9-11 Haziran 2005, Kayseri, Bildiriler  Kitabı, Cilt 2, 455-460.

  • Gürsel N., Gümüşel L.., “Karada ve Sualtında Çalışan Esnek Uzuvlu Robot Kolların Modellenmesi ve Kontrolü”, 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 9-11 Haziran 2005, Kayseri,  Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 603-614.

  • Samyeli C., Gümüşel L. ve Ertaş H.A., “Bir PMDC Motorda Bulanık-Model Referans Adaptif Konum Kontrolü”, 11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 4-6 Eylül 2003, Ankara, Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 407-415.

  • Gümüşel L., Samyeli C., “Bulanık Mantık Kullanarak PMDC Motorda Konum ve Hız Denetimi”, 8. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Elazığ, 17-19 Eylül 1997, Bildiriler Kitabı, 293-302.

  • Gümüşel L., Baz A., “Yeni Bir Sualtı Robot Kolu Tasarımı, 6. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu”, 15-17 Eylül 1993, Trabzon, Bildiriler Kitabı, Cilt 1, 87-99.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön